Контроль кліщів у саду. Антирезистентна програма від «Аріста ЛайфСайенс»

Кліщі – небезпечні шкідники багатьох сільськогосподарських культур. Недостатній контроль їх чисельності в садах може призвести  до втрати кількості та якості врожаю, як в поточному сезоні, так і в наступному.

 

Кліщі проколюють епідерміс з нижньої сторони листка і висмоктують сік рослини одночасно з зернами хлорофілу. У місцях проколів клітини знебарвлюються і відмирають. Пошкоджені ділянки поступово зливаються і займають всю листкову пластинку. Зовні це проявляється зміною забарвлення листка на мармуровий, потім бурий, з остаточним всиханням. Крім того, кліщі можуть харчуватися зеленою частиною стебел, черешків, квіток і бруньками. Наслідком їх впливу є уповільнення фотосинтезу і збільшення випаровування, яке в свою чергу призводить до зменшення приросту та робить рослину більш чутливою до стресових факторів – таких як низькі температури та інфекційне навантаження.Зав'язь яблуні та інших плодових культур відстає в розвитку, ягоди винограду зменшуються в розмірах, зморщуються і опадають. Потенційна втрата врожаю може складати до 30%.

Основні види кліщів, які масово заселяють і шкодять саду: звичайний павутинний кліщ (Tetranychus urticae), червоний плодовий (Panonychus ulmi), садовий павутинний (Schizotetranychus pruni), глодовий (Amphitetranychus viennensis), бурий плодовий (Bryobia redikorzevi), яблуневий іржавий кліщ (Aculus schlechtendali).

  

Яйця павутинного кліща

Кількість генерацій може налічувати від 2 до 15 поколінь, залежно від кліматичних умов району поширення. Генерації, як правило, нашаровуються одна на одну, і протягом вегетаційного періоду спостерігаються всі стадії розвитку кліща одночасно.

У сприятливі для розвитку кліщів роки, коли тривалий час утримується температура  25-30 °С і відносна вологість повітря 35-55%, їх чисельність різко збільшується і може складати 30-60 особин на один заселений листок у яблуні та 400 і більше особин – у винограду.

Кліщі дуже швидко генерують стійкі види і реагують на застосування пестицидів збільшенням чисельності й темпу розвитку поколінь.

До епіфітотії  кліщів призводить також використання продуктів суцільної дії в системах захисту, що знищують корисну ентомофауну саду.

Компанія Arysta LifeSience має свою антирезистентну концепцію захисту від цих небезпечних шкідників за допомогою таких потужних продуктів, як Ортус та Омайт.

Ортус – контактний акарицид з ефектом «нокаутуючої дії». Діюча речовина – фенпіроксимат – належить до нового, вдосконаленого класу хімічних сполук  ізгрупи феніксипиразолів (інгібіторів переміщення мітохондріальних електронів). Внаслідок дії Ортусу блокується дихання клітин кліща, що призводить до негайного паралічу і подальшої загибелі. Багато акарицидів мають механізм дії, який супроводжується паралічем, проте Ортус випереджує їх за швидкістю дії, яку фахівцями названо «нокаутуючим ударом». Основна відмінність Ортусу від інших акарицидів полягає в тому, що при попаданні препарату на кліща, він негайно перестає рухатися по листку і харчуватися, а самиці втрачають здатність відкладати яйця. Ортус володіє  ові-ларвіцидною активністю і подавляє репродуктивні функції кліщів. Молоді кліщі, що можуть з’явитися з уже відкладених на момент застосування Ортусу яєць, також негайно гинуть від контакту з залишками препарату. І хоча повністю кліщ гине протягом 4-7 діб, наносити шкоду листковій поверхні культури він перестає відразу після контакту з препаратом. Тривалість захисної дії Ортусу – 21-28 днів.

 Механізм дії Ортусу поєднує три процеси:

- нервовий імпульс – порушується передача інформації через постсинаптичні мембрани нервової системи до органів кліща;

- гормональний статус линьки і метаморфоза – порушується життєвий цикл кліща і унеможливлюється завершення стадій його розвитку;

- окислювальне фосфорилювання – переривається процес синтезу молекул АТФ  за рахунок енергії окислення молекул органічних речовин, що веде до повного енергетичного виснаження організму.

При сукупному впливу вони призводять до повної зупинки процесів життєдіяльності рослиноїдних кліщів. Не викликає  у шкідників перехресної стійкості з жодним іншим  акарицидом.

      Ортус безпечний для бджіл та корисних видів кліщів-ентомофагів.

Омайт – лідер серед акарицидів у світі. Діюча речовина – пропаргіт, діє контактно і відзначається швидким «нокдаун» ефектом. Омайт  уражує усі стадії розвитку кліща. Знищує кліщі, резистентні до інших акарицидів. Забезпечує тривалий захист.

У зв’язку із контактною дією препарату для одержання його високої ефективності необхідно забезпечити  добре покриття обприскуваних рослин робочим розчином. Омайт добре розчиняється у восковому покриві листя та не змивається дощем. Забезпечує оптимальний ефект за більш високих температур (вище 25°С).

Завдяки високій ефективності Омайту проти всіх рухомих фаз кліщів (личинки, німфи, дорослі особини) та фумігантному ефекту за високих температур кліщі, що щойно відродились, припиняють живлення та гинуть. Омайт контролює широкий спектр рослиноїдних кліщів та є безпечним для корисних комах, кліщів-ентомофагів та бджіл.

Ортус рекомендується застосовувати превентивно у фазу розвитку яблуні (BBCH 56-57), Омайт – у наступному блоці боротьби з кліщами в фазі (BBCH 74-75). Завдяки такій ротації акарицидів у системі захисту уникаємо виникнення резистентності та унеможливлюємо неконтрольований спалах розвитку шкідників завдяки збереженню популяції хижих комах (природних ворогів кліща).

 

Микола Свіргоцький

менеджер з розвитку продуктів (спецкультури),

ТОВ «Аріста ЛайфСайенс Україна»